İlkelerimiz

  • Adalet: işleri layık olduğu ve hak ettiği şekliyle yapmak,  
  • Merhamet: Allah’ın insanı kendi ruhundan üflediğini bilerek insanlık onuruna ve gayrısına saygı duymak,
  • İhsan: her daimi iyiliği rehber edinmek, yardım etmek, halka ve Hakka karşı sorumlu olduğunu bilmek,
  • İtkan: İşini sağlam, doğru yapmak, hesap verilebilir olmak,
  • İhlas: İşimizde samimiyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Yönetişim: Ortaklarımız arasında doğru ve iyi bir iletişim kurmak,
  • İyilikte insanlığı bir araya getirmek,
  • İnsanlara hayrı dokunmak, verimli olmak.